Kosten

De overheid heeft besloten om met ingang van 2013 de tarieven in de mondzorg vast te stellen. Nu is het nog zo dat bijna alle zorgverzekeraars de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit is afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp. Voor personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling vanuit de basisverzekering. Wij raden u aan om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw mondhygiënist te bespreken. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen of problemen achteraf.

De Patiënt wordt mondeling en/of schriftelijk op de hoogte gesteld van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico's. De behandelingen en tarieven staan op deze website en liggen ter inzage in de wachtkamer.

Over uw nota

De nota voor medische behandelingen of verrichtingen van uw zorgaanbieder ontvangt u van Fa-med. U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer u de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder zou ontvangen.

In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Zorg voor correcte (adres)gegevens

Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan zorgaanbieder, zorgverzekeraar en aan Fa-med. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u de zorgaanbieder de juiste gegevens verstrekt over uw polisnummer en het BSN (burgerservicenummer).


Tarieven

Code M/T* Beschrijving

Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle
C13 Probleemgericht consult

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese
C28 Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelplan
C29 Studiemodellen tbv behandelplan

C80 mondzorg aan huis

€ kosten

20,08
20,08


20,08
95,13

26,42

15,85


Preventieve mondzorg per 5 min.
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie
M02 Consult voor evaluatie van preventie
M03 Gebitsreiniging
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

M10 Fluoridebehandeling, methode 1
M20 Fluoridebehandeling, methode 2

Vullingen

V30 Sealen eerste element

 V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje11,85
11,85
11,85
15,85

26,42

21,14
 

23,78

13,21

5,60

5,28

10,57


Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T22 Grondig reinigen worteloppervlak door een mondhygiënist, per element
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
 
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
T60 Evaluatie onderzoek met pocketstatus

T61 Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus


 

 

140,05

153,26

21,14

81,92

95,13

42,28

55,49

80,33

106,76

140,05

153,26

31,71

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T91 Pocketregistratie

Consultatie en Diagnostiek

C11) Periodieke controle
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Tot deze prestatie behoort het bepalen van de DPSI score.

C13) Probleemgericht consult
Een apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiënt, dan wel een vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, inclusief het bijwerken van de medische anamnese. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het
probleem voortkomt uit een prestatie die in de afgelopen twee maanden door dezelfde zorgaanbieder is uitgevoerd en waarbij nazorg bij die prestatie is beschreven als onderdeel van die prestatie.
Voorbeelden van een probleemgericht consult zijn:

 C22) Schriftelijke medische anamnese
De eerste afspraak met een nieuwe patiënt. Tijdens dit consult wordt een patiëntenkaart aangemaakt, de status van het gebit geregistreerd, een medische anamnese afgenomen en het vervolgtraject besproken.

C28) Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
Het, ten behoeve van bijvoorbeeld een verwijzing of tandheelkundige verklaring, maken en vastleggen van de status van het tandvlees (parodontiumstatus). Dit houdt in het meten van de spleet tussen het tandoppervlak en het tandvlees (pockets), de mate waarin het tandvlees
geleidelijk terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen.

 

C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan
 


Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.
De materiaal en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te
worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
 


Preventieve mondzorg

M01) Preventieve voorlichting en/of instructie
Het geven van uitgebreide voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s).

M02) Consult voor evaluatie van preventie
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque , het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

M03) Gebitsreiniging
Het uitgebreid verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.


M32) Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht.
De materiaal-/techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 
M10) Fluoride applicatie, methode I
De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts
één kaak: helft van het tarief).
Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie
met chloorhexidine.
 
M20) Fluoride applicatie, methode II
 
Vullingen

V30/V35) Sealen per element
Het aanbrengen van een beschermend laagje van plastisch materiaal (sealing) op een element. De prestatie betreft tevens het droogleggen, beslijpen, reinigen, polijsten en afwerken van het element.

V40) Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament.

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te
brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

V50) Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
De prestaties met code T11 t/m T91 kunnen uitsluitend in rekening
worden gebracht indien is vastgesteld dat de patiënt voldoet aan de
voorwaarden zoals gesteld in het paroprotocol.

T11) Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief.
Ongeacht het aantal zittingen.

 
T12) Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus
Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of
score 4. Ongeacht het aantal zittingen.

T22) Grondig reinigen worteloppervlak per element
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing
voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte ≥ 4
mm.
 
T31) Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
 
T32)Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemodificeerde
DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.
 
T33) Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.
 
T52) Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
 
T54) Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
 
T56) Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
 
T60) Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij
patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject.
 
T61) Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij
patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking
vervolgtraject.
 
Parodontologie in overige situaties
 
T91) Pocketregistratie
 

De mondhygiënist voor een gezond gebit

Mondhygiënistenpraktijk Marín
Schepenlaan 36b
1503HL Zaandam

Alleen op afspraak vrijdag:
Vlietsend 9b
1561AA Krommenie

Tel. 0624846529
email: info@marinmondzorg.nl

Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden wanneer:

Mondhygiënistenpraktijk Marín    |    Tel. 0624846529    |    email: info@marinmondzorg.nl

Mondhygiënistenpraktijk Marín
logo
slideslideslideslideslideslide
Mondhygiënistenpraktijk Marín